Privaatsuspoliitika

Käesolevates privaatsustingimustes kirjeldatud töötlemistoimingute vastutav töötleja on Garaaž 22 OÜ, registrikoodiga 16312368, aadressiga Tohvre tee 4, Järveküla, 75304, Harju maakond

MILLISEID ISIKUANDMEID ME TÖÖTLEME?

 1. Veebilehe kasutamisel:
 • Identifitseerimisandmed – ees- ja perekonnanimi
 • Kontaktandmed – telefoninumber/e-posti aadress
 • Sõiduki andmed – andmed sõiduki kohta, mille osas olete meilt teenuseid tellinud: registreerimisnumber, VIN kood
 • Teenuse andmed – andmed, mis annavad ülevaate Teie poolt ostetavate teenuste kohta.

    2. Esindusse pöördumisel:

 • Identifitseerimisandmed – ees- ja perekonnanimi, isikukood, dokumendi number
 • Kontaktandmed – telefoninumber, e-posti aadress
 • Sõiduki andmed – sõiduki registreerimisnumber, VIN kood, mark, mudel, läbisõit.
 • Arve esitamise andmed – pangakonto number, aadress. Juriidilise isiku puhul ka: ärinimi, registrikood

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK

Garaaž 22 töötleb kliendi isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • kliendi isiku tuvastamiseks
 • teenuste osutamiseks
 • kliendi päringutele ja taotlustele vastamiseks
 • kliendile teabe saatmiseks kliendi sõiduki kohta, turvalisuse ja liiklusohutuse tagamise vajadusel
 • kliendile arvete koostamiseks ja saatmiseks
 • kliendibaasi analüüsimiseks, et tagada paremat teenuste kättesaadavust, valikut ja kvaliteeti
 • seadusjärgse kohustuse täitmiseks, (nt raamatupidamiskohustuse täitmine)

KELLELE ME TEIE ANDMEID AVALDAME

Juhul, kui see on isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks vajalik või kui oleme selleks seaduse alusel kohustatud, avaldame Teie andmeid vajalikus ulatuses kolmandatele isikutele.

 • Teenuse pakkujad: kui see on meile teenuse osutamiseks vajalik, (nt seadmete hooldusteenuse osutaja, kampaania ja otseturustuse korraldamine).
 • Avaliku võimu organid ja valitsusasutused (nt Politsei- ja Piirivalveamet, Andmekaitse Inspektsioon): kui me oleme seadusega kohustatud seda tegema või andmete jagamine on vajalik meie õiguste kaitseks;
 • Professionaalsed nõustajad: advokaadid, raamatupidajad ja muud nõustamisteenust pakkuvad isikud.

Me ei hoia Teie isikuandmeid väljaspool Euroopa majanduspiirkonda ega edasta andmeid väljaspoole Euroopa majanduspiirkonda. Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

ANDMETE SÄILITAMINE

Teie poolt Garaaž 22 OÜ-le edastatud isikuandmeid säilitatakse seni, kuni see on vajalik käesolevas privaatsuspoliitikas määratletud eesmärkide täitmiseks. Pärast seda isikuandmed kõrvaldatakse, välja arvatud siis, kui nende säilitamine on nõutav seaduse või kummagi poole õiguste või kohustustega.

KLIENDI ÕIGUSED

Isikuandmete töötlemisel on Teil järgnevad õigused:

 • Õigus andmetega tutvuda – Teil on õigus teada, milliseid andmeid Teie kohta kogume. Taotluse esitamise juhul, peame kõigepealt tuvastama Teie isiku, et vältida andmete jagamist volitamata isikutele. Meil on õigus vastata Teie taotlusele 30 päeva jooksul.
 • Õigus andmete parandamisele – Teil on õigus nõuda Teid puudutavate isikuandmete parandamist, juhul kui need on ebaõiged või mittetäielikud.
 • Õigus töötlemise piiramisele – Teil on teatud juhtudel õigus keelata või piirata oma isikuandmete töötlemist teatud ajaks (nt kui olete esitanud taotluse vastuväite andmetöötluse osas).
 • Õigus andmete kustutamisele – teatud juhtudel on Teil õigus nõuda, et me Teie isikuandmed kustutaksime.

KÜPSISED

Veebilehel on kasutatud küpsiseid.

Küpsised on väikesed tekstifailid, mille abil saame oma veebilehte arendada ja tagada Teile parema kasutajakogemuse. www.garaaz22.com kodulehe kasutamisega annate oma nõusoleku küpsiste kasutamiseks ja isikuandmete töötlemiseks.

Teie nõusolek kehtib järgmistele domeenidele: garaaz22.com

PRIVAATSUSPOLIITIKA MUUDATUSED

Meie veebisaiti kasutama asudes või esindusse pöördumisel oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning need teadmiseks võtnud.

Privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil info@garaaz22.com

Käesolevaid privaatsustingimusi on viimati muudetud septembris 2021.